Zeker over je vertrek?

Wat houdt de Dublin procedure in?

België houdt zich strikt aan de Dublin procedure. Deze procedure houdt in dat je asiel moet aanvragen in het eerste EU-land dat je betreedt.

Als je in België, of in een ander land waar de Dublin procedure van toepassing is, asiel aanvraagt, heeft België het recht om te bepalen dat een ander land verantwoordelijk is voor het behandelen van de asielaanvraag. Om die reden kan België ervoor kiezen om de asielzoeker terug te sturen naar dat land. Welk land dat is, wordt bepaald door een aantal factoren. Lees hier meer over de Dublin procedure.