Welkom op Facts about Belgium. Deze website is een initiatief van de Dienst Vreemdelingenzaken, onderdeel van de Belgische Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Het doel van de website is om huidige en potentiële migranten te informeren over de Belgische wetgeving en procedures met betrekking tot migratie. Informatievoorziening is essentieel in de strijd tegen de valse informatie die wordt verspreid door mensensmokkelaars. Het algemene doel van de campagne is om migranten toegang te geven tot correcte informatie en feiten, zodat migranten een weloverwogen en op feiten gebaseerd besluit kunnen maken over het al dan niet verlaten van hun thuisland.