"Het invoeren van de gecombineerde vergunning betekent dat er een regularisatie aankomt". Waar of niet waar?

Niet waar

Niet waar. Het invoeren van de gecombineerde vergunning zorgt er alleen voor dat de procedure omtrent het verkrijgen van een werkvergunning wordt vereenvoudigd. Een werkgever kan nu met één verzoek voor zowel verblijf als werk een vergunning aanvragen.

x
Klik hier voor het antwoord

"Alle personen die asiel vragen ondergaan dezelfde procedure." Waar of niet waar?

Niet waar

Niet waar. Aanvragen van personen uit veilige derde landen, zoals Albanië, krijgen voorrang en dus eerder uitsluitsel over hun verzoek. Internationale bescherming is in principe niet noodzakelijk voor personen die uit veilige landen komen. De asielzoeker moet duidelijk kunnen aantonen dat hij in zijn persoonlijke situatie een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige schade heeft. De bewijslast ligt meer bij de asielzoeker. Vind hier meer informatie.

x
Klik hier voor het antwoord

"Alle Palestijnse asielzoekers krijgen automatisch een vluchtelingenstatus." Waar of niet waar?

Niet waar

Niet waar. Sinds kort verleent het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen niet meer automatisch de vluchtelingenstatus aan personen die uit de Gazastrook komen. Het beleid omtrent dit onderwerp is recent gewijzigd. Vind hier meer informatie.

x
Klik hier voor het antwoord

Is regularisatie een optie?

Volgens het regeerakkoord zal er geen collectieve regularisatie meer plaatsvinden. Alle geruchten die stellen dat dit wel zo is kloppen niet. Lees hier meer over het Belgische migratiesysteem.

Wat houdt de Dublin procedure in?

België houdt zich strikt aan de Dublin procedure. Deze procedure houdt in dat je asiel moet aanvragen in het eerste EU-land dat je betreedt. Als je in België, of in een ander land waar de Dublin procedure van toepassing is, asiel aanvraagt, heeft België het recht om te bepalen dat een ander land verantwoordelijk is voor het behandelen van de asielaanvraag. Om die reden kan België ervoor kiezen om de asielzoeker terug te sturen naar dat land. Welk land dat is, wordt bepaald door een aantal factoren. Lees hier meer over de Dublin procedure.

"In België wordt mijn asielaanvraag snel in behandeling genomen." Waar of niet waar?

Niet waar

Niet waar. Het duurt lang voordat een asielaanvraag behandeld wordt. De huidige wachttijd voor een eerste interview met Vreemdelingenzaken bedraagt tot 3 maanden. Lees hier meer over de Belgische asielprocedure.

x
Klik hier voor het antwoord