"Het invoeren van de gecombineerde vergunning betekent dat er een regularisatie aankomt". Waar of niet waar?

Niet waar

Niet waar. Het invoeren van de gecombineerde vergunning zorgt er alleen voor dat de procedure omtrent het verkrijgen van een werkvergunning wordt vereenvoudigd. Een werkgever kan nu met één verzoek voor zowel verblijf als werk een vergunning aanvragen.

x
Klik hier voor het antwoord

"Alle personen die asiel vragen ondergaan dezelfde procedure." Waar of niet waar?

Niet waar

Niet waar. Aanvragen van personen uit veilige derde landen, zoals Albanië, krijgen voorrang en dus eerder uitsluitsel over hun verzoek. Internationale bescherming is in principe niet noodzakelijk voor personen die uit veilige landen komen. De asielzoeker moet duidelijk kunnen aantonen dat hij in zijn persoonlijke situatie een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige schade heeft. De bewijslast ligt meer bij de asielzoeker. Vind hier meer informatie.

x
Klik hier voor het antwoord

"Alle Palestijnse asielzoekers krijgen automatisch een vluchtelingenstatus." Waar of niet waar?

Niet waar

Niet waar. Sinds kort verleent het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen niet meer automatisch de vluchtelingenstatus aan personen die uit de Gazastrook komen. Het beleid omtrent dit onderwerp is recent gewijzigd. Vind hier meer informatie.

x
Klik hier voor het antwoord

Wat zijn de risico's als ik contact opneem met een smokkelaar?

Het gebruik van een tussenpersoon of mensensmokkelaar is niet zo onschuldig. Wees bewust van de gevaren en risico’s voorafgaand aan het contacteren van dergelijke personen. Volgens de Belgische wet zijn zij criminelen.

Is regularisatie een optie?

Volgens het regeerakkoord zal er geen collectieve regularisatie meer plaatsvinden. Alle geruchten die stellen dat dit wel zo is kloppen niet. Lees hier meer over het Belgische migratiesysteem.

"In België wordt mijn asielaanvraag snel in behandeling genomen." Waar of niet waar?

Niet waar

Niet waar. Het duurt lang voordat een asielaanvraag behandeld wordt. De huidige wachttijd voor een eerste interview met Vreemdelingenzaken bedraagt tot 3 maanden. Lees hier meer over de Belgische asielprocedure.

x
Klik hier voor het antwoord