Over ons

“In België wordt mijn asielaanvraag snel in behandeling genomen.” Waar of niet waar?

Niet waar. Het duurt lang voordat een asielaanvraag behandeld wordt. De huidige wachttijd voor een eerste interview met Vreemdelingenzaken bedraagt tot 3 maanden. Lees hier meer over de Belgische asielprocedure.