Over ons

“Alle personen die asiel vragen ondergaan dezelfde procedure.” Waar of niet waar?

Niet waar. Asielaanvragen van personen uit veilige derde landen, zoals Albanië, krijgen voorrang en dus eerder uitsluitsel over hun verzoek. Internationale bescherming is in principe niet noodzakelijk voor personen die uit veilige landen komen. De asielzoeker moet duidelijk kunnen aantonen dat hij in zijn persoonlijke situatie een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige schade heeft. De bewijslast ligt meer bij de asielzoeker. Vind hier meer informatie.